Thursday, 14 May 2020

Sifat Kimia Alkena

Secara umumnya, tindak balas kimia yang melibatkan alkena boleh dibahagikan kepada 3 bahagian utama, iaitu tindak balas pembakaran, tindak balas penambahan dan pempolimeran. 
Terdapat 5 tindak balas penambahan alkena, iaitu Penghidrogenan, Penghidratan, Penghalogenan, Penambahan Hidrogen Halida dan Pengoksidaan. 


1. Tindak balas Pembakaran 
Pembakaran alkena akan membebaskan gas karbon dioksida dan menghasilkan air. 
Untuk menyeimbangkan persamaan tindak balas, ikut turutan C,H,O, iaitu seimbangkan jumlah karbon terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan hidrogen dan oksigen. 


2. Tindak balas Penghidrogenan 
Penambahan gas hidrogen akan menukarkan alkena kepada alkana, dengan menggunakan Nikel / Platinum sebagai mangkin dan suhu sebanyak 180 oC
Tindak balas ini digunakan dalam proses pembuatan marjerin dalam industri. 


3. Tindak balas Penghalogenan 
Tindak balas ini digunakan dalam ujian pengesahan kimia bagi membezakan alkana dan alkena. Hanya alkena yang akan bertindak balas dengan halogen, manakala tiada pemerhatian terhadap alkana. Misalnya, apabila alkena dicampurkan dengan air bromin, warna perang air bromin akan dinyahwarnakan / menjadi tidak berwarna. 


4. Tindak balas Penghidratan
Tindak balas ini digunakan dalam industri bagi menghasilkan alkohol. Gas etena dialirkan melalui stim pada suhu setinggi 300 oC, tekanan 60 atm dan menggunakan asid fosforik sebagai mangkin. 


5. Tindak balas Pengoksidaan Alkohol 
Dalam tindak balas ini, alkena dicampurkan dengan agen pengoksidaan seperti Kalium Manganat(VII) berasid atau Kalium Dikromat(VI) berasid. TIndak balas ini juga digunakan dalam ujian pengesahan kimia bagi membezakan alkana dan alkena. 
Apabila Kalium Manganat(VII) berasid dicampurkan bersama alkena, warna ungu Kalium Manganat(VII) berasid akan dinyahwarnakan / menjadi tidak berwarna. 
Manakala jika alkena dicampurkan dengan Kalium Dikromat(VI) berasid, warna larutan Kalium Dikromat(VI) berasid akan bertukar daripada jingga menjadi warna hijau


6. Penambahan Hidrogen Halida 
Tindak balas antara alkena dan hidrogen halida akan menghasilkan haloalkana.


7. Pempolimeran. 
Polimer merupakan suatu molekul berantai panjang yang terdiri daripada unit-unit kecil yang sama, iaitu monomer. Proses penggabungan monomer-monomer untuk menghasilkan molekul berantai panjang dinamaan sebagai Pempolimeran. 
Berikut merupakan antara contoh polimer yang dihasilkan daripada monomer masing-masing: 
*Bagi menonton video penerangan untuk tajuk ini, sila klik link berikut:

Diari Perjalanan Seorang Guru

Menjadi guru itu
Bukan hanya sekadar mengajar tulis baca
Tetapi mendidik untuk menjadi insan yang berguna
Menjadi guru itu
Memikul amanah di dada
Malaksanakan tanggungjawab dengan sepenuh jiwa dan raga
Biarpun sesekali kita berdukalara
Bangkitlah semula!
Mengutip sisa semangat yang ada

Guru
Biarpun kita dikeji
Usahlah kita membenci
Biarpun kita tidak difahami
Teruslah meneladani
Biarpun kita dipandang sepi
Jangan sesekali kita mengundur diri

Guru
Usah diharapkan pada pujian
Usah diminta penghargaan
Kelak dirimu pasti terkilan
Kerana hanya DIA yang layak menilai dan memberi balasan
Sirami jiwa dengan keikhlasan
Agar dirimu memperoleh ketenangan

Buat semua guru-guruku
Terima kasih atas segala ilmu
Atas segala bimbingan dan dorongan
Untuk setiap keringat yang telah kau curahkan
Untuk setiap doa yang kau titipkan
Takkan pernah ku lupa segala jasa dan pengorbanan
Semoga Tuhan mengurniakan sebaik-baik balasan

Untuk anak-anak muridku
Maafkan cikgu atas segala kekurangan
Terima kasih untuk semua kenangan dan pencapaian
Juga tak lupa pada segala kenakalan
Yang telah mengajar cikgu erti sabar dan usaha berterusan
Semoga engkau menjadi insan yang penuh ihsan

Perjalanan perguruan kita teruskan
Biarpun onak duri dan ranjau menanti di sepanjang laluan
Biarpun terduduk kelelahan
Takkan berundur dari medan
Semoga redha Tuhan mengiringi perjalanan

Nukilan asal oleh:
Cikgu Nurul
21 Ramadhan 1441H

~kenangan semasa POP 2019~ 

SELAMAT HARI GURU!
BERGURU DEMI ILMU, BINA GENERASI BAHARU

Dedikasi khas buat semua guru yang telah mendidik saya:
- Tabika KEMAS, Machang, Kelantan (1993)
- SK Hamzah(1), Machang (1994-1999)
- SMK Hamzah(1), Machang (2000-2002)
- MRSM Kuala Lipis (TGS), Pahang (2003-2004)
- Kolej MARA Kulim (2005-2006)
- Universiti Malaya, KL (2006-2010)

2020. All Rights Reserved. ceritacikgunurul.blogspot.com

Sunday, 26 April 2020

Asas Kimia : Menyelesaikan Masalah Penghitungan Berdasarkan Persamaan Kimia

Soalan pengiraan dalam Kimia sebenarnya tidak susah. Ianya hanya melibatkan 3 langkah, iaitu:
1. menghitung bilangan mol
2. membuat nisbah bil. mol
3. selesaikan pengiraan


Apa yang penting adalah, pelajar-pelajar mesti mahir menulis persamaan kimia yang seimbang terlebih dahulu. Jika persamaan kimia betul dan seimbang, barulah pengiraan juga akan betul dan tepat. 

Berikut merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah penghitungan melibatkan persamaan kimia beserta contoh soalan: 
Pelajar-pelajar juga boleh merujuk langkah-langkah di atas melalui pautan video di bawah:


Semoga pelajar-pelajar lebih memahami dan dapat menguasai kemahiran menjawab soalan pengiraan dalam Kimia dengan lebih baik.Artikel berkaitan: 
Menulis Formula Kimia 
Membina Persamaan Kimia 

Asas Kimia : Membina Persamaan Kimia Seimbang

Dalam mata pelajaran Kimia, adalah sangat penting untuk pelajar-pelajar mahir menulis persamaan kimia yang seimbang. Ini kerana, persamaan kimia digunakan untuk menunjukkan tindak balas - tindak balas kimia dan seterusnya digunakan untuk menjawab soalan pengiraan dalam Kimia.

Namun begitu, untuk mahir menulis persamaan kimia, pelajar-pelajar hendaklah terlebih dahulu menguasai kemahiran membina formula kimia. Apabila sudah mahir menulis semua formula kimia, maka barulah mudah untuk kita menulis persamaan kimia pula.

Langkah-langkah untuk membina persamaan kimia yang seimbang: 

1. Tulis semua formula kimia dengan betul
2. Asingkan bahan tindak balas dan hasil tindak balas
3. Hitung bilangan atom setiap unsur yang terdapat dalam bahan tindak balas dan hasil tindak balas
4. Samakan bilangan atom setiap unsur dengan mendarabkan bilangan atom tersebut
5. Tuliskan nombor yang didarabkan di hadapan sebatian yang berkaitan
6. Kira semula bilangan atom setiap unsur. Apabila semuanya sudah sama untuk bahagian bahan tindak balas dan hasil tindak balas, maka persamaan kimia kita sudahpun seimbang.
Untuk lebih memahami langkah-langkah membina persamaan kimia yang seimbang, pelajar-pelajar boleh merujuk video yang Cikgu Nurul sediakan di laman YouTube. 
Sila klik link di bawah untuk menonton video tersebut: 


Semoga pelajar-pelajar lebih memahami dan dapat menguasai langkah-langkah yang telah kita bincangkan dan seterusnya dapat menulis persamaan kimia yang seimbang dengan lebih mudah. Artikel berkaitan: 

Asas Kimia : Menulis Formula Kimia Sebatian

Dalam mata pelajaran Kimia, antara perkara paling penting adalah kemahiran untuk membina formula kimia bagi sebatian. Adalah sangat digalakkan untuk pelajar-pelajar memahami cara-cara untuk membina / menulis formula kimia, berbanding menghafalnya. Apabila sudah faham, maka sudah pasti pelajar boleh menulis formula bagi apa jua sebatian yang diberikan. 

Berikut merupakan senarai formula bagi kation dan anion: Untuk membina formula kimia sebatian, kita tentukan terlebih dahulu sama ada formula bagi ion positif dan ion negatif mempunyai nilai cas yang sama ataupun berbeza.

Jika kation dan anion mempunyai nilai cas yang sama, jadi kita terus potong sahaja cas pada ion-ion tersebut, kemudian gabungkan.


Jika kation dan anion mempunyai nilai cas yang berbeza, kita buat kaedah darab silang. Nilai cas pada kation dibawa turun dan diberi kepada anion, dan begitulah sebaliknya. 


Apabila melibatkan ion kompleks, langkah-langkahnya sama sahaja seperti ion-ion yang lain. Jika nilai cas sama, potong sahaja, manakala jika nilai cas berbeza, kita buat darab silang. 


Cuma, apabila melibatkan ion kompleks yang mempunyai nilai cas berbeza, kita perlu menulis kurungan (mengikut keadaan). 


Untuk lebih memahami langkah-langkah untuk menulis formula kimia sebatian, bolehlah merujuk video yang Cikgu Nurul sediakan. Klik link berikut untuk menonton video tersebut di YouTube: 


Semoga pelajar-pelajar lebih memahami dan dapat menguasai cara penulisan formula kimia sebatian dengan lebih baik.Artikel berkaitan: 
Membina Persamaan Kimia 
Menyelesaikan Masalah Penghitungan 

Monday, 3 February 2020

Teori Perlanggaran : Nota & Tips Jawapan

Terdapat 4 faktor Kadar Tindak Balas yang sering dibincangkan di peringkat SPM. 

Apabila menghuraikan Kadar Tindak Balas menggunakan Teori Perlanggaran, terdapat 5 poin penting yang perlu disertakan dalam jawapan yang membawa markah sebanyak 5 markah. 

Sentiasa ingat, jawapan Kimia tak perlu begitu panjang, tetapi perlu SPESIFIK, iaitu ada kata kunci yang tepat. 

Dalam kebanyakan kes, ramai pelajar yang tidak dapat skor 5 markah bagi soalan Teori Perlanggaran disebabkan jawapan yang umum, walaupun sudah ditulis dengan panjang. 

5 kata kunci penting bagi Teori Perlanggaran: 
- faktor kadar tindak balas 
- huraian faktor 
- frekuensi perlanggaran antara zarah (sama ada atom / molekul / ion) 
- frekuensi perlanggaran berkesan 
- kadar tindak balas 

Antara kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelajar adalah: 
- huraian faktor yang tidak tepat 
- tidak menyatakan jenis zarah secara spesifik apabila menerangkan tentang frekuensi perlanggaran
- tiada perbandingan antara set eksperimen 

Contoh jawapan bagi 4 faktor kadar tindak balas: 

1. Faktor Saiz 

Contoh 1: Tindak balas antara Zink dan Asid Hidroklorik 


Set I : menggunakan kepingan Zink
Set II : menggunakan serbuk Zink

Huraian jawapan: 
- Saiz serbuk zink dalam Set II lebih kecil daripada kepingan zink dalam Set I 
- Jumlah luas permukaan zink yang terdedah kepada perlanggaran dalam Set II lebih besar daripada Set I
- Frekuensi perlanggaran antara ATOM Zink dan ION Hidrogen dalam Set II lebih tinggi 
- Frekuensi perlanggaran berkesan dalam Set II lebih tinggi 
- Kadar tindak balas dalam Set II lebih tinggi 

Contoh 2: Tindak balas antara Asid Hidroklorik dan marmar (kalsium karbonat) 


Set I : menggunakan ketulan marmar
Set II : menggunakan serbuk marmar

Huraian jawapan: 
- Saiz kalsium karbonat dalam Set II lebih kecil daripada Set I 
- Jumlah luas permukaan kalsium karbonat yang terdedah kepada perlanggaran dalam Set II lebih besar daripada Set I
- Frekuensi perlanggaran antara kalsium karbonat dan ION Hidrogen dalam Set II lebih tinggi 
- Frekuensi perlanggaran berkesan dalam Set II lebih tinggi 
- Kadar tindak balas dalam Set II lebih tinggi 


2. Faktor Suhu

Contoh: Tindak balas antara Natrium Tiosulfat dan Asid Sulfurik 


Set I : menggunakan suhu larutan natrium tiosulfat yang rendah
Set II : menggunakan suhu larutan natrium tiosulfat yang lebih tinggi 

Huraian jawapan: 
- Suhu larutan natrium tiosulfat dalam Set II lebih tinggi daripada Set I 
- Tenaga kinetik zarah-zarah dalam Set II lebih tinggi daripada Set I
- Frekuensi perlanggaran antara ION Tiosulfat dan ION Hidrogen dalam Set II lebih tinggi 
- Frekuensi perlanggaran berkesan dalam Set II lebih tinggi 
- Kadar tindak balas dalam Set II lebih tinggi 


3. Faktor Kepekatan 

Contoh: Tindak balas antara pita Magnesium dan asid

Set I : Pita Magneisum + Asid Hidroklorik 0.5M
Set II : Pita Magnesium + Asid Sulfurik 0.5M


Huraian jawapan:
- Asid hidroklorik merupakan asid monobes, manakala asid sulfurik merupakan asid dwibes.
- Kepekatan ION Hidrogen dalam larutan asid sulfurik adalah 2 kali ganda daripada asid hidroklorik.
- Bilangan ion Hidrogen per unit isipadu asid dalam Set II adalah 2 kali ganda daripada Set I
- Frekuensi perlanggaran antara ION Hidrogen dan ATOM Magnesium dalam Set II lebih tinggi.
- Frekuensi perlanggaran berkesan dalam Set II lebih tinggi.
- Kadar tindak balas dalam Set II lebih tinggi.


4. Faktor Mangkin 

Contoh : Penguraian Hidrogen Peroksida menggunakan mangkin Mangan(IV) oksida


Huraian jawapan: 
- Kehadiran mangkin, mangan(IV) oksida menyediakan lintasan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah // kehadiran mangkin merendahkan tenaga pengaktifan.
- Lebih banyak zarah-zarah yang dapat mengatasi tenaga pengaktifan dan bertindak balas.
- Frekuensi perlanggaran berkesan lebih tinggi.
- Kadar tindak balas lebih tinggi

*bagi tindak balas penguraian hidrogen peroksida menggunakan mangkin, tiada poin untuk frekuensi perlanggaran antara zarah.


Diharapkan agar beberapa contoh yang diberikan ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar untuk lebih mahir dalam menghuraikan Kadar Tindak Balas dengan menggunakan Teori Perlanggaran.

Friday, 10 January 2020

Woww!!! Menariknya Aktiviti Resapan

Resapan merupakan proses pemindahan jirim @ zarah-zarah daripada suatu medium ke medium yang lain, dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. 


Proses resapan boleh berlaku melalui 3 medium, iaitu pepejal, cecair dan gas. 

1. Resapan melalui pepejal

Biasanya kalau ikut buku, eksperimen resapan melalui pepejal menggunakan pepejal Kalium Manganat(VII) ataupun pepejal Kuprum(II) Sulfat.

Yang ni kami guna pepejal kalium manganat(VII). Ini hasil selepas beberapa jam. 
Memang lambat resapan melalui pepejal ni. 


2. Resapan melalui cecair. 

Untuk aktiviti ni, kami gunakan kertas tisu bagi menunjukkan proses pemindahan cecair daripada suatu bikar ke bikar yang lain.

Bikar kat tengah tu asalnya kosong. Selepas beberapa ketika, bikar itu berisi cecair yang telah berpindah daripada bikar di kiri dan kanan melalui proses resapan. 
3. Menghasilkan warna pada kobis & bunga. 

Hanya perlu rendamkan bahagian bawah kobis ataupun batang bunga dalam bikar yang berisi air berwarna. Kami guna pewarna makanan tu je. Tapi kalau nak guna bahan kimia yang berwarna pun boleh. Misalnya kalium manganat(VII) untuk efek warna ungu, kuprum(II) sulfat (biru), kalium dikromat(VI) (jingga) dan sebagainya. 

Kalau nak buat untuk kobis, paling bagus guna kobis cina yang panjang ni. 
Boleh nampak jelas kenaikan warna pada kelopak kobis. 

Ini pula persediaan untuk proses resapan pada bunga. 
Gunakan bunga yang berwarna putih ye. 
Rendam batang bunga dalam silinder penyukat atau 
apa-apa bekas silinder supaya bunga tu stabil. 
Jangan korang pegi guna buret sudahlahhhh..... 
Kalau nak guna bikar pun suka hati koranglah, tapi kalau esoknya 
bunga tu 'bongkok' nasiblah. 
Rasa nak bunga mahal, belilah ros putih. 
Ini kami beli kat makcik jual bunga tepi jalan je. 
Tak sampai 5 ringgit untuk seikat (ada lah dalam 20 kuntum). Jimat. 

Inilah hasilnya

3 warna RMC: hijau, kuning, merah. 
Yang ni caranya potong batang kat bahagian bawah kepada 3 bahagian, 
lepas tu celuplah dalam 3 warna berbeza. 

Yang ini pula direndam dalam warna-warna yang berbeza 
melalui 1 batang yang sama. 
Mula-mula rendam dalam warna merah. 
Lepas warna merah dah naik, rendam pula dalam warna kuning. 
So, jadilah macam ni. Nota kaki: 
Boleh buat aktiviti ni dalam kelas atau sempena Minggu Sains. 
Selain daripada tajuk Resapan, aktiviti ini juga boleh digunakan semasa perbincangan bagi tajuk Pengangkutan Air dalam Tumbuhan Melalui Xilem. 
Nak buat untuk bunga kat rumah pun boleh  ^_^