Wednesday, 17 July 2019

Explorace Kimia: Eksperimen Sebatian Karbon

Tajuk Sebatian Karbon dalam Kimia Ting. 5 ni memang panjang. Banyak tindak balas yang perlu diketahui oleh pelajar & banyak pula eksperimen yang perlu dijalankan. 

Jadi, untuk menjimatkan masa kami pilih 8 sahaja eksperimen yang paling penting untuk dijalankan secara serentak dalam 2 waktu PdPc (2 jam) yang dijalankan melalui aktiviti Explorace. 


Aktiviti PdPc dijalankan melalui beberapa peringkat, iaitu: 

1. Set Induksi

- Guru menunjukkan video penggunaan petrol sebagai bahan api kenderaan
- Guru bertanyakan pendapat pelajar mengapakah alkana digunakan sebagai sebahagian daripada bahan api kenderaan, dan bukannya alkena.
- Seterusnya guru menunjukkan video/ visual tentang pembuatan tapai secara tradisional.
- Guru meminta pelajar menamakan proses penghasilan tapai yang ditunjukkan 


2. Perkembangan PdPc:

-    Pelajar membentuk 8 kumpulan untuk menjalankan eksperimen.
-   Setiap kumpulan diberikan 1 lembaran kerja yang mengandungi soalan yang perlu dijawab semasa menjalankan eksperimen. Setiap soalan mengandungi markah. 
-    Guru membincangkan langkah-langkah keselamatan sebelum pelajar menjalankan eksperimen.
-    Menerangkan kepada pelajar tentang perkara yang perlu dibuat semasa eksperimen dijalankan.
-    Memantau setiap kumpulan pelajar semasa menjalankan eksperimen.


Aktiviti pelajar:
- Membentuk kumpulan dan melaksanakan perbincangan untuk menyusun semua radas dan bahan bagi menjalankan eksperimen.
- Selepas pelajar siap menjalankan satu eksperimen, kumpulan tersebut bergerak ke stesen eksperimen yang lain, sehinggalah setiap kumpulan berjaya menjalankan kesemua eksperimen.
-   Setiap kumpulan perlu berada di setiap stesen eksperimen selama 10 minit sahaja.
-   Pelajar perlu menjawab lembaran kerja yang disediakan berdasarkan keputusan eksperimen.
-   Selepas 10 minit, wisel akan dibunyikan dan setiap kumpulan perlu bergerak ke stesen seterusnya. Kumpulan yang tidak bergerak ke stesen seterusnya selepas wisel dibunyikan akan ditolak markah. 

Stesen Eksperimen: 

Stesen 1:
Pembakaran alkana & alkenaStesen 2:
Membandingkan alkana & alkena melalui tindak balas dengan air bromin & larutan kalium manganat (VII) berasid
Stesen 3:
Pendehidratan alkoholStesen 4:
Penapaian glukosa
Stesen 5:
Membina isomer menggunakan ball stick model 


Stesen 6:
Membina model struktur alkana dan alkena menggunakan plastisin Stesen 7:
Sifat kimia asid karboksilik
Stesen 8:
Pengesteran


3. Kesimpulan & Refleksi Aktiviti 

- Wakil kumpulan membentangkan keputusan daripada setiap eksperimen. 
- Guru membincangkan kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar semasa menjalankan eksperimen (sekiranya ada) 
- Guru membandingkan keputusan eksperimen pelajar dengan teori 
- Pelajar menulis refleksi aktiviti menggunakan “Two Stars and a Wish” 
- Pelajar merumuskan sifat2 kimia sebatian karbon melalui eksperimen2 yang dijalankan.