Sunday, 26 April 2020

Asas Kimia : Menyelesaikan Masalah Penghitungan Berdasarkan Persamaan Kimia

Soalan pengiraan dalam Kimia sebenarnya tidak susah. Ianya hanya melibatkan 3 langkah, iaitu:
1. menghitung bilangan mol
2. membuat nisbah bil. mol
3. selesaikan pengiraan


Apa yang penting adalah, pelajar-pelajar mesti mahir menulis persamaan kimia yang seimbang terlebih dahulu. Jika persamaan kimia betul dan seimbang, barulah pengiraan juga akan betul dan tepat. 

Berikut merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah penghitungan melibatkan persamaan kimia beserta contoh soalan: 
Pelajar-pelajar juga boleh merujuk langkah-langkah di atas melalui pautan video di bawah:


Semoga pelajar-pelajar lebih memahami dan dapat menguasai kemahiran menjawab soalan pengiraan dalam Kimia dengan lebih baik.Artikel berkaitan: 
Menulis Formula Kimia 
Membina Persamaan Kimia 

Asas Kimia : Membina Persamaan Kimia Seimbang

Dalam mata pelajaran Kimia, adalah sangat penting untuk pelajar-pelajar mahir menulis persamaan kimia yang seimbang. Ini kerana, persamaan kimia digunakan untuk menunjukkan tindak balas - tindak balas kimia dan seterusnya digunakan untuk menjawab soalan pengiraan dalam Kimia.

Namun begitu, untuk mahir menulis persamaan kimia, pelajar-pelajar hendaklah terlebih dahulu menguasai kemahiran membina formula kimia. Apabila sudah mahir menulis semua formula kimia, maka barulah mudah untuk kita menulis persamaan kimia pula.

Langkah-langkah untuk membina persamaan kimia yang seimbang: 

1. Tulis semua formula kimia dengan betul
2. Asingkan bahan tindak balas dan hasil tindak balas
3. Hitung bilangan atom setiap unsur yang terdapat dalam bahan tindak balas dan hasil tindak balas
4. Samakan bilangan atom setiap unsur dengan mendarabkan bilangan atom tersebut
5. Tuliskan nombor yang didarabkan di hadapan sebatian yang berkaitan
6. Kira semula bilangan atom setiap unsur. Apabila semuanya sudah sama untuk bahagian bahan tindak balas dan hasil tindak balas, maka persamaan kimia kita sudahpun seimbang.
Untuk lebih memahami langkah-langkah membina persamaan kimia yang seimbang, pelajar-pelajar boleh merujuk video yang Cikgu Nurul sediakan di laman YouTube. 
Sila klik link di bawah untuk menonton video tersebut: 


Semoga pelajar-pelajar lebih memahami dan dapat menguasai langkah-langkah yang telah kita bincangkan dan seterusnya dapat menulis persamaan kimia yang seimbang dengan lebih mudah. Artikel berkaitan: 

Asas Kimia : Menulis Formula Kimia Sebatian

Dalam mata pelajaran Kimia, antara perkara paling penting adalah kemahiran untuk membina formula kimia bagi sebatian. Adalah sangat digalakkan untuk pelajar-pelajar memahami cara-cara untuk membina / menulis formula kimia, berbanding menghafalnya. Apabila sudah faham, maka sudah pasti pelajar boleh menulis formula bagi apa jua sebatian yang diberikan. 

Berikut merupakan senarai formula bagi kation dan anion: Untuk membina formula kimia sebatian, kita tentukan terlebih dahulu sama ada formula bagi ion positif dan ion negatif mempunyai nilai cas yang sama ataupun berbeza.

Jika kation dan anion mempunyai nilai cas yang sama, jadi kita terus potong sahaja cas pada ion-ion tersebut, kemudian gabungkan.


Jika kation dan anion mempunyai nilai cas yang berbeza, kita buat kaedah darab silang. Nilai cas pada kation dibawa turun dan diberi kepada anion, dan begitulah sebaliknya. 


Apabila melibatkan ion kompleks, langkah-langkahnya sama sahaja seperti ion-ion yang lain. Jika nilai cas sama, potong sahaja, manakala jika nilai cas berbeza, kita buat darab silang. 


Cuma, apabila melibatkan ion kompleks yang mempunyai nilai cas berbeza, kita perlu menulis kurungan (mengikut keadaan). 


Untuk lebih memahami langkah-langkah untuk menulis formula kimia sebatian, bolehlah merujuk video yang Cikgu Nurul sediakan. Klik link berikut untuk menonton video tersebut di YouTube: 


Semoga pelajar-pelajar lebih memahami dan dapat menguasai cara penulisan formula kimia sebatian dengan lebih baik.Artikel berkaitan: 
Membina Persamaan Kimia 
Menyelesaikan Masalah Penghitungan