Thursday, 17 September 2015

Membina Model Mitosis Menggunakan Benang

Lanjutan daripada aktiviti membina Model Sains Daripada Plastisin, kami menambahbaik aktiviti tersebut dengan membina model menggunakan benang.

Kelebihan membina model sains menggunakan benang:
       i) lebih mudah
       ii) lebih cepat
      iii) lebih murah
      iv) lebih selamat

Aktiviti ini dijalankan semasa pelaksanaan PLC - Lesson Study bagi mata pelajaran Sains Ting. 5, tajuk Pembahagian Sel (Mitosis).

Secara ringkasnya, aktiviti yang dijalankan adalah seperti berikut:

       1. Pelajar (25 orang) dibahagikan kepada 5 kumpulan
       2. Setiap kumpulan diberikan tajuk untuk 1 fasa dalam mitosis
       3. Setiap pelajar membina model fasa mitosis dengan menggunakan benang       4. Ahli kumpulan membuat perbincangan tentang huraian bagi fasa mitosis
       5. Semua pelajar membentuk kumpulan baru dengan setiap ahli kumpulan mewakili setiap fasa dalam mitosis.
       6. Pelajar menyusun model fasa mitosis mengikut turutan.


       7. Setiap pelajar kemudiannya menerangkan tentang fasa mitosis kepada ahli kumpulan lain.Antara hasil pelajar:No comments:

Post a Comment