Friday, 3 November 2017

Rumusan Waktu PdPc Setiap Mata Pelajaran Tahun 2018

Tahun 2018 bakal menjadi tahun ke-2 pelaksanaan KSSM melibatkan Tingkatan 1 dan Tingkatan 2. Sementara itu, Tingkatan 3 - 5 masih menggunakan KBSM.


KBSM sebelum ini menggunakan sistem 1 waktu = 40 minit, manakala bagi KSSM pula 1 waktu = 30 minit. Bagi memudahkan jadual waktu dijana, semua m/p bagi semua tingkatan diselaraskan mengikut peruntukan waktu KSSM.

Berikut merupakan rumusan peruntukan waktu PdPc bagi setiap mata pelajaran Ting. 1-5 mengikut panduan KBSM dan KSSM. Ada beberapa bil. waktu bagi sesetengah m/p dibundarkan kepada nombor bulat yang terdekat.


Sumber Rujukan: 

Buku Penerangan KSSM 
Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil. 9/2016 
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1990 


Muat turun: 

Rumusan Waktu PdPc 2018 (MS Word) 
Rumusan Waktu PdPc 2018 (pdf) 

No comments:

Post a Comment