Sunday, 1 January 2017

RPT Kimia

Rancangan Pengajaran Tahunan bagi mata pelajaran Kimia untuk tahun 2017.
Versi BM, ringkas & padat.

Muat turun: 

RPT Kimia Ting. 4 

RPT Kimia Ting. 5 

10 comments: