Friday, 13 April 2018

Tindak Balas Alkohol (Nota Pelajar)

Contoh peta minda hasil kerja pelajar untuk Bab 2 Kimia Ting. 5 bagi sub-tajuk Sifat Kimia Etanol : Tindak Balas Pendehidratan Etanol, Pengoksidaan Etanol & Pengesteran.
No comments:

Post a Comment