Thursday, 14 May 2020

Sifat Kimia Alkena

Secara umumnya, tindak balas kimia yang melibatkan alkena boleh dibahagikan kepada 3 bahagian utama, iaitu tindak balas pembakaran, tindak balas penambahan dan pempolimeran. 
Terdapat 5 tindak balas penambahan alkena, iaitu Penghidrogenan, Penghidratan, Penghalogenan, Penambahan Hidrogen Halida dan Pengoksidaan. 


1. Tindak balas Pembakaran 
Pembakaran alkena akan membebaskan gas karbon dioksida dan menghasilkan air. 
Untuk menyeimbangkan persamaan tindak balas, ikut turutan C,H,O, iaitu seimbangkan jumlah karbon terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan hidrogen dan oksigen. 


2. Tindak balas Penghidrogenan 
Penambahan gas hidrogen akan menukarkan alkena kepada alkana, dengan menggunakan Nikel / Platinum sebagai mangkin dan suhu sebanyak 180 oC
Tindak balas ini digunakan dalam proses pembuatan marjerin dalam industri. 


3. Tindak balas Penghalogenan 
Tindak balas ini digunakan dalam ujian pengesahan kimia bagi membezakan alkana dan alkena. Hanya alkena yang akan bertindak balas dengan halogen, manakala tiada pemerhatian terhadap alkana. Misalnya, apabila alkena dicampurkan dengan air bromin, warna perang air bromin akan dinyahwarnakan / menjadi tidak berwarna. 


4. Tindak balas Penghidratan
Tindak balas ini digunakan dalam industri bagi menghasilkan alkohol. Gas etena dialirkan melalui stim pada suhu setinggi 300 oC, tekanan 60 atm dan menggunakan asid fosforik sebagai mangkin. 


5. Tindak balas Pengoksidaan Alkohol 
Dalam tindak balas ini, alkena dicampurkan dengan agen pengoksidaan seperti Kalium Manganat(VII) berasid atau Kalium Dikromat(VI) berasid. TIndak balas ini juga digunakan dalam ujian pengesahan kimia bagi membezakan alkana dan alkena. 
Apabila Kalium Manganat(VII) berasid dicampurkan bersama alkena, warna ungu Kalium Manganat(VII) berasid akan dinyahwarnakan / menjadi tidak berwarna. 
Manakala jika alkena dicampurkan dengan Kalium Dikromat(VI) berasid, warna larutan Kalium Dikromat(VI) berasid akan bertukar daripada jingga menjadi warna hijau


6. Penambahan Hidrogen Halida 
Tindak balas antara alkena dan hidrogen halida akan menghasilkan haloalkana.


7. Pempolimeran. 
Polimer merupakan suatu molekul berantai panjang yang terdiri daripada unit-unit kecil yang sama, iaitu monomer. Proses penggabungan monomer-monomer untuk menghasilkan molekul berantai panjang dinamaan sebagai Pempolimeran. 
Berikut merupakan antara contoh polimer yang dihasilkan daripada monomer masing-masing: 
*Bagi menonton video penerangan untuk tajuk ini, sila klik link berikut:

No comments:

Post a comment