Friday, 18 March 2016

Cara Mudah Mengingati Kumpulan Darah

Darah manusia dibahagikan kepada 4 kumpulan utama, iaitu kumpulan darah A, B, AB dan O.

Dalam proses pendermaan darah, setiap kumpulan darah boleh menderma dan menerima darah daripada kumpulan darah yang tertentu sahaja.

Aktiviti di bawah ini dijalankan bagi memudahkan pelajar untuk memahami dan mengingati kumpulan darah yang berbeza serta proses pendermaan darah. Idea ini pada asalnya diambil dari kumpulan FB Cikgu Sains Kreatif & blog Cikgu Hailmi dengan sedikit pengubahsuaian.

Langkah-langkah:

1. Sediakan 4 buah bikar yang diisi dengan 4 jenis larutan berbeza bagi mewakili 4 kumpulan darahDarah A: air sirap
Darah B: susu cair
Darah AB: Air Bandung
Darah O: air kOsOng

2. Sediakan 4 set tabung uji dengan 4 tabung uji bagi setiap set (4x4 = 16). Setiap set tabung uji diisi dengan 4 jenis larutan berbeza.3. Masukkan 4 jenis larutan daripada bikar ke dalam setiap satu set tabung uji.4. Perhatikan perubahan warna larutan dalam setiap tabung uji.*Jika warna larutan dalam tabung uji berubah, maka kedua-dua larutan (darah) tersebut tidak boleh bercampur (diderma / diterima)
*Jika warna larutan tidak berubah, maka kedua-dua larutan (darah) tersebut boleh bercampur (diderma/diterima)


Rumusan:

Kumpulan Darah Penerima
Kumpulan Darah
Kumpulan Darah Penderma
A, AB
A
A, O
B, AB
B
B, O
AB
AB
A, B, AB, O
A, B, AB, O  
O
O
    
*Kumpulan darah O boleh mendermakan darah kepada semua kumpulan darah yang lain. Oleh itu, kumpulan darah O dinamakan sebagai Penderma Universal.

*Kumpulan darah AB boleh menerima darah daripada semua kumpulan darah yang lain. Maka, kumpulan darah AB disebut sebagai Penerima Universal.

* Jika darah yang tidak sesuai didermakan / diterima, ia akan menyebabkan:
    - darah akan bergumpal
    - boleh membawa maut 

No comments:

Post a Comment