Friday, 18 March 2016

Membina Susunan Elektron bagi Atom Menggunakan Magnet

Dalam mata pelajaran Kimia Tingkatan 4, pelajar-pelajar perlu menguasai kemahiran menulis dan melukis susunan elektron bagi 20 unsur yang pertama dalam Jadual Berkala Unsur (J.B.U).


20 unsur pertama dalam J.B.U bermula dengan Hidrogen,H, sehinggalah Kalsium,Ca, hanya melibatkan bilangan petala 1-4. Kaedah yang selalu digunakan dalam kelas ialah guru / pelajar melukiskannya di hadapan, iaitu di papan hitam atau papan putih. Apabila ingin melukiskan struktur atom yang baru, struktur atom yang dilukis sebelum ini perlu dipadam terlebih dahulu.

Memandangkan saya gembira dengan penggunaan magnet semasa mengajar tajuk Sebatian Karbon tahun lepas, saya gunakannya pula untuk tajuk Struktur Atom.

Setiap satu magnet mewakili satu elektron yang terdapat pada setiap petala dalam atom. Oleh itu, saya hanya perlu melukiskan petala sahaja. Setiap kali ingin menunjukkan susunan elektron bagi unsur-unsur yang berlainan, hanya perlu tukar bilangan magnet yang digunakan.Pelajar-pelajar juga menunjukkan respon yang amat menggalakkan. Pelajar-pelajar yang selama ini lebih suka duduk diam di kerusi berebut-rebut angkat tangan nak susun elektron (magnet) pada papan putih di hadapan kelas. 


No comments:

Post a Comment